2016-01-13

Tidskrifterna och produktionsstödet 2016

Så kom då Kulturrådets beslut om tilldelningen av produktionsstöd för kulturtidskrifter under 2016 för några veckor sedan (jag länkar till tidskrift.nu:s presentation eftersom den sidan är betydligt mer informativ än Kulturrådets egen).

Först det positiva: det är bra att tendensen mot att allt färre tidskrifter får stöd har brutits, 93 tidskrifter får stöd jämfört med fjolårets 80 styck. Förr hade dock betydligt fler tidskrifter stöd än i dag, sett i ett längre tidsperspektiv. En jämförelse med 2008 visar till exempel att då för tiden hade 105 tidskrifter stöd.

Den totala summan har höjts från 19 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. En ökning med 1 miljoner kronor alltså, för landets samtliga kulturtidskrifter. Det är verkligen kaffepengar, inte mycket att slå sig för bröstet för, men man får glädjas åt det lilla.

Det är bra att en liten litterär tidskrift som Staden nu går in i stödsystemet, på nivån 30 000 kronor. Det ger en smula hopp åt dem som i dag helt nekas statligt stöd, om att det i alla fall inte är totalt omöjligt att komma in i systemet.

Av den sammanlagda höjningen på 1 miljon kronor går 200 000 kr (en femtedel) till Aiolos som nu är tillbaka i stödsystemet efter att på diffusa grunder ha nekats i fjol, då man i stället fick stöd av Svenska Akademien.

Slutligen: det är märkligt att tidskriften Författaren – som är medlemsorgan för Sveriges Författarförbund – får ett tidskriftsstöd på 100 000 kr (nykomling) då organisations- och föreningstidskrifter vanligen inte får stöd, utan tvärtom rensades ut ur systemet för flera decennier sedan. Kulturrådet kommenterar inte det i sin pressrelease, ej heller detta med Aiolos. Men när kommenterade Kulturråder senast något som var verkligt intressant?

Inga kommentarer :