2016-02-14

Två dikter av Gunnar Nirstedt #argusarkivet #004 #1985

Två dikter av Gunnar Nirstedt

(ur Den Blinde Argus 4/1985)


HUKSKOTT


letar efter torra blad
- äcklas
men inser;
att simma i sitt eget träck
är inte farligt -
det är bara att vända
sig själv ut och in

lycka- är det
ett skällsord,
ett spjut

för att försvara
sin höjd?YNNEST

Sviter, ras
låter mig
andas
och förflackas

kan du höra mig leva?

om ja
- skaka på huvudet
och frigör
ditt hårs
alla dofter


(Medverkande i DBA 4/85; Jacques Mercado, Catharina Edin, Jörgen Rönn, Hans Sjöberg, Bibi Jonsson, Ola Lindvall, Rolf Wedding, Håkan Nilsson, Viktor O. Rangner, Roger Forslund, Per Engström, Per-Olov Hols, Andreas Björsten, Carl Johannes, Pär Heimdal, Thomas C Ericsson, Kent-Inge Phersson, Bengt Wedding, Sten Wiking, Lukas Moodysson, Håkan Frisén, Anders Mitander, Maria Press.)

Inga kommentarer :