2016-03-15

#argusarkivet #1986 #006 #kentingeperseius

Den Blinde Argus 5-1986
Kent-Inge Phersson
ur "Till De Närmast Sörjande"Jag är ingen diktare
Jag har inget att berätta
(i varje fall inget nytt)
Jag har heller inget att leva för
(kanske en sanning med modifikation,
men likväl en sanning)
Och likväl skriver jag

Och likväl lever jag

Kanske misstar jag mig
Kanske är jag en protest


     ***


En tanke slog mig

Skillnaden
mellan författaren och dåren
är densamma
som mellan spegeln och svampen.

Båda rör sig i samma verklighet,
dåren (svampen) suger åt sig
och går under.
Författaren (spegeln) reflekterar
och blir berömd.

Anmärkning; En djup och ärlig dårskap,
en smula distans till sig själva,
gud och sitt arbete och ett totalt
utlämnande av allt är enligt min
mening viktiga kriterier för
präster och litteratörer.

   ***

Det jag inte ser

blir nu aldrig synligt

när även jag förlorat

kontrollen

över den inre betraktaren("Till De Närmast Sörjande" gav Kent-Inge Phersson (numera Perseius) från Virserum ut på eget förlag. Den Blinde Argus gillade den så mycket att vi införlivade den som ett specialnummer av tidskriften.)

Inga kommentarer :