2016-03-09

Femton år sedan min debut i Poetry Slam SM

Jag har i min ägo en rätt konstig platta med den likaså märkliga titeln "stjärnstopp i koopers anda". Det är helt enkelt en inspelning (mer eller mindre dokumentär) från Poetry Slam SM i Rinkeby 2001. Det var det första året jag deltog i Poetry Slam SM och jag gjorde det dessutom på hemmaplan eftersom Rinkeby Poetry Slam var det ställe där jag tyckte bäst om att tävla. MC:n Erkki Lappalainen såg till att hålla poesins fana högt, vare sig det rörde sig om den ljudexperimentella eller mer kommunikativa slam-poesin! (SvD:s recensent, OEI-redaktören Jesper Olsson, förklarar skivtiteln här, men är annars övervägande negativ till utgåvan som han uppenbarligen tycker är alltför lite experimentell.)

Det här var annars under de åren då svensk Poetry Slam stod på sin kvalitetsmässiga höjdpunkt, säger jag, partisk som jag är. Sedan ungefär 2006 - som var det sista året Eric Fylkeson medverkade i slam-familjen - har kvaliteten i mina ögon sjunkit i riktning mot mer plakatorienterad dikt och generationsskiftena har gått allt snabbare. Få tror i dag på att någon långsiktig och seriös närvaro i poesin är möjlig att bygga utifrån slam som plattform. Men det gick då. På skivan medverkar bl.a. Naima Chaboun, Daniel Boyacioglu, Håkan Lindgren, Jonas Bergh och Margareta Hammar. De flesta medverkande poeter och författare har faktiskt låtit höra om sig efteråt.

Själv läser jag dikten "Kom ihåg" som jag skämdes - omotiverat - för efteråt; en dikt som för övrigt angreps i någon gammal trätoartikel av Martina Lowden. Den innehåller en serie dubbelbottnade råd, strategier för hur man ska bli en lyckad och framgångsrik person, eventuellt en del av kultureliten. Längre fram i dikten nämns bl.a. Karolina Ramqvist, som jag dåförtiden hade någon slags hangup på, Madonna och Horace Engdahl. Fortfarande aktuella namn, ja nog är det så.

Dikten börjar så här:

kom ihåg
att födelseåret är viktigt
om du vill vara en av dom

kom ihåg
att ansiktsuttrycket är viktigt
om du vill vara en av dom

det är viktigt att hålla masken
också när masken är ditt eget jag

kom ihåg att bära rätt kläder
det här är den enklaste delen

kom ihåg att tjäna mycket pengar
och nu börjar det att bli svårare

/.../

Dikten har aldrig tidigare transkriberats och det här är som sagt bara inledningen på katalogarian.

Mest värd entrébiljetten är ändå MC:n Eric Fylkesons mellansnack (som finns med på skivan och även till en del ligger på youtube), Här nedan pratar han om Vesuvius och håll med om att den här vinklingen har ni inte hört förut, om ni inte har hört just Eric Fylkeson prata om det.

5 kommentarer :

Andreas Björsten sa...

Jag har deltagit i åtta Poetry Slam SM, senast i Umeå 2014. Även en nionde gång, Avesta 2005, var jag kvalificerad men hade inte råd att åka.

Andreas Björsten sa...

Rättelse: SM i Avesta ägde rum 2004. Och jag har deltagit i nio slam-SM, nämligen: Rinkeby (2001), Malmö (2003), Sala (2006), Helsingborg (2007), Halmstad (2008), Norrköping (2009), Uppsala (2010), Visby (2011) och Umeå (2014).

Jonas Bergh sa...

Mitt enda SM som jag minns med värme (Erik Fylkesson var verkligen fantastisk). En helt ny värld för mej, som jag hamnade i av en ödets slump. Men som jag sen lämnade, kände mej ganska snabbt färdig. Kanske för att jag inte i första (eller andra) hand är en tävlingspoet.

Jonas Bergh sa...

Eric.

Jonas Bergh sa...

Skivan var det längesen jag lyssnade på.