2016-07-05

SvD om 20 unga poeter

Nej, ingen översikt över Sveriges viktigaste unga poeter under 40 (viktigast i vilket avseende?) där både Jenny Wrangborg och Daniel Boyacioglu saknas går väl att ta på allvar.

Bäst bland de etablerade poeter som listas är Johannes Anyuru (dikterna från "Det är bara gudarna som är nya" och "Omega" - men skriver han fortfarande poesi?). Mest intressant bland de yngre poeterna är för mig Anna Axfors, vars diktsamling "Veckan innan" på AFV Press dock inte finns att köpa någonstans. Den finns inte ens på KB!

Dikten "att jobba heltid" finns på Dagens dikt. Men varken Anna eller Elis Burrau lär behöva mer reklam.

Det är över huvud taget en väldigt stor diskrepans i översikten mellan de etablerade språkpoeterna i yngre medelåldern och den unga poesin, vars särdrag knappast någon skribent ännu brytt sig om att fånga. Utom Victor Malm i senaste 10TAL (rekommenderar den essän).

Inga kommentarer :