2017-01-17

Jag fastnar i Ulla Sjöblom

Det rinner bensin på gatorna. En lastbil har tappat sin last. Jag släpper aldrig min last. Jag fortsätter hålla på.
Du står väl ditt kast.
Jag fastnar i Ulla Sjöblom. Jag fastnar i Lars Forssell. Jag fastnar i varma röster.
Det springer lösa hundar på gatorna. Det faller regn på skatorna. De dyker mot smulorna. Jag sitter i blåsten på bänken.
Jag står väl mitt kast.
Jag går väl hem sen. Jag passerar väl Pölsemannen vid Systemet. Jag ger väl en slant till tiggaren. En lastbil har tappat sin last.
Under tyngden ligger en osynlig pojke. Under ytan tänder han en cigarett. Mannen med den ludna rocken. Sen sprängs allt.
Hur träden blir nakna i september.
Då fastnar jag i Ulla Sjöblom. Då hör jag Lars Forssells varma skratt. Då minns jag hur han söp. Då minns jag lukten av cigaretter. Lukten av bränd bensin.
Stanken av en pojkes brända hår.


2 kommentarer :

Katrine Hamori sa...

Jävla Jonas - du glänser. Och Ulla Sjöblom. Tack för att du nämner hennes namn (så länge man nämner en persons namn finns hon) och Lars Forsell . .

Jonas Bergh sa...

Tack!