2017-05-16

Utomhusjobb

likt en uteliggare
är jag endast solbränd
i ansiktet

Inga kommentarer :