2017-07-26

Universellt och specifikt

Man skulle kunna tro att jag och Jonas Bergh hade läst den här understreckaren av Jeana Jarlsbo i SvD (om poeterna och regnet) innan vi skrev och publicerade våra senaste dikter. Men tidslinjen visar att så inte var fallet. Det var den berömda så kallade slumpen som var framme.

De flesta exemplen i understreckaren är hämtade från fransk litteratur av olika åldrar, men också svenska poeter som Tomas Tranströmer, Karin Boye och Werner Aspenström citeras. Det är roligt att läsa den typen av översikter av något så samtidigt specifikt och universellt som regnet i poesin! Jag har ett uppslag till en liknande typ av kulturartikel, och det skulle vara på temat ”poeter som inte vill gå och lägga sig, utan nödvändigt sitter uppe till långt efter midnatt”. Det finns många sådana poeter!

Men nu gällde det regnet och poesin. Jag kommer förstås att tänka på några rader ur min senaste diktsamling ”Muntliga åtbörder”:

Jag lärde mig mycket av Gabor Hont
men visste för lite om det nödvändiga regnet

Inga kommentarer :