2017-10-03

Ben Lerner, ur "Varför alla hatar poesi"

"Poesi ger en berömmelse utan publik, en abstrakt form av proto-berömmelse: det handlar mindre om att de breda lagren ska känna till mig än om vetskapen att jag skulle kunna vara känd, mindre om att du har hört mitt namn än om att jag vet att jag har ett namn: Jag är poet/ som du vet.)"

Är det så?

Inga kommentarer :