2017-10-05

Looft och Ericsson läste på Författarförbundet

Helena Looft på en litteraturkväll på Författarförbundet den 5 oktober. Helena läste ur sin nya roman 13 dagar i augusti.


Robert Maier Ericsson läste ur sin nya diktsamling Hinterländer.

Båda titlarna är utgivna på Black Island Books. 

Inga kommentarer :