2019-04-08

Ode till pengahushållningen

jag har inte råd
jag har inte råd
jag har inte råd
jag har inte råd

Ovanstående rader utgör början på min dikt ”Ode till pengahushållningen” ur min opublicerade diktsamling ”Tresteg” (1999). Faktum är att just denna rad, ”jag har inte råd” upprepas 12 ggr genom hela dikten, jag använder alltså denna rad som en slags återkommande refräng.

Den uppmärksamme läsaren kan ana en viss likhet med Johan Jönsons senaste diktsamling (Marginalia/Xterminalia) där skilda variationer på temat ”jag behöver mera pengar” återkommer som en övergång mellan varje enskild dikt. Närmast kommer formuleringarna på s. 22 (”jag har inte råd med de pengarna”, ”jag har inte råd med såna pengar”).

Frågan om påverkan kan vara en känslig sak. Min dikt är opublicerad men framförd ett stort antal gånger live på poetryslams och öppna scener när det begav sig. En omarbetad version finns i min diktsamling ”Muntliga dikter” från 2008 (Titel förlag). Den börjar så här:

”Pengar är ett trollspö / pengar kan inte göra dig lycklig…”

Skillnaden mellan mig och Johan Jönson är att jag ligger på de minsta bokförlagen medan han i dag ges ut på Bonniers. Men min dikt är alltså 20 år gammal, hans kom ut 2019.

1 kommentar :

Andreas Björsten sa...

Dikten kan bli aktuell till mina "Samlade dikter".