2012-04-12

Dikter om tiden och tidens gång

Såg av en slump att signaturen Leonardo34 citerar en hel dikt av mig i ett inlägg på sin blogg.

Tid

Om jag fick bestämma
skulle dagstidningen
bara komma ut varannan dag
och den kärlek man enligt talesättet
bara upplever en gång i livet
skulle finnas där
i varje ögonblick
för att töja ut maskorna
i den skenande tidens nät.


(Dikten ingår i min diktsamling Muntliga dikter från 2008.)

Nej, jag blir inte sur på Leonardo34 för att han citerar mig så generöst; tvärtom är det väl lite smickrande att han tar upp mig i jämnhöjd med sin övriga läsning - Gombrowicz, Kerstin Ekman m.fl. Med tanke på att diktsamlingen den är hämtad ur i praktiken bojkottats av alla bibliotek - utom Kinda bibliotek och KB - borde jag tvärtom vara glad för att han bidrar till att göra min poesi synlig. Mina dikter har inte fått någon rättvis bedömning på grund av att: 1) jag inte ligger på något etablerat förlag 2) jag verkar i en av språkmateralismen misskrediterad genre.

*

Lustigt nog tar Leonado34 (nej, jag vet inte vem det är) upp Aase Bergs poesisyn i sitt inlägg, ett ämne jag varit inne på några gånger här i bloggen.

Jag vill därför passa på att att säga att jag inte instämmer i Leonardos påstående att modern poesi är "oläslig". Själv skulle jag formulera det så här; många nya diktsamlingar verkar inte vara avsedda för att läsas, utan snarare för att visa upp ett visst idiom, att författaren ansluter sig till ett för tillfället gångbart sätt att skriva. Det är för mig väldigt störande. En närläsning brukar avslöja om det faktiskt förhåller sig så, eller om där finns något djupare.

*

Min dikt "Tid" tillkom under den period i början av 00-talet då jag hade en relation med en mycket yngre kvinna. Det var en på alla sätt omtumlande upplevelse och blev för mig början på en lång resa.


Den intensiva (och destruktiva) relationen gjorde att det blev allt svårare för mig att hinna med min ordinarie vardagstillvaro; normala rutiner som t.ex. att läsa ut en dagstidning blev lidande. Jag började stapla tidningar och tidskrifter i högar hemma i lägenheten för senare bruk, en ovana som jag dessvärre fortfarande dras med.

Jag behöver oceaner, eoner av tid.

*

Tiden är förstås ett stort tema inom världslitteraturen. Själv har jag några speciella favoriter bland dem som skrivit om ämnet; se här:

"Tid - förvandlerska, tid - förstörerska, tid - förtrollerska"
(Edith Södergran, Triumf att finnas till)


eller här:

"Time - he flexes lika a whore
falls wanking to the floor
his trick is you and me boy"

(David Bowie, Time)

Bland dikter om tidens gång finns också denna, av Peter Lindforss.

1 kommentar :

Leonardo sa...

Hej Andreas!
Kan väl hålla med dig om att uttrycket att "modern poesi är oläslig" är något tillspetsad. Sedan beror det väl också på vad man menar med modern poesi. Dock har jag ett krav på att den poesi jag läser ska vara begriplig. Precis som den musik jag lyssnar på ska harmonisera med mitt musikaliska sinne.
Allt gott!
Leonardo