2021-06-17

Till kritiken av resenären - dikt av Peter Lindforss

I mångt och mycket är jag en imitatör
Jag imiterar motorcykeln som jag hyr
i hårnålskurvan imiterar jag döden
som jag undgår genom att ta den allt för snävt
Vid den enda öde strand jag hittar
imiterar jag vågorna som skulle dra mig ut
och bleker jag i solen den enda
kärlek som kunde ha varit
stark och rimlig nog att föra mig härifrån

Thassos

Den här dikten av Peter Lindforss ur Den Blinde Argus nr 15/16 (1988) har alltid förbryllat mig. Men kanske börjar bilderna klarna.
Jaget i dikten har tagit del av kritiken av massturismen som riskerar leda till ett förtingligande av upplevelsen. Titeln tyder på det och de återkommande (själv)anklagelserna för imitation likaså.
Men hur imiterar man döden utan att i själva verket vara i en fas av långt gången individuation?
Resenären letar efter en öde strand, han vill vara ensam. Han letar sig bort från en kärlek som är stark nog att ta honom hem. Den imitation han talar om slår över i något annat, någon som försöker komma till rätta med sig själv.

2021-06-05

Bo Setterlind som Strängnäspoet

Strängnäs är inte som andra städer, nej. På 50-talet var staden en levande kulturscen, vilket manifesterades i boken ”Strängnäs parnass” (1953). Det var Bo Setterlind som återvänt till sin barndomsstad och ibland kunde ses posera i slängkappa och barett framför skylten med ”Bo Setterlind Poet”. Det var poeten och litteraturhistorikern Örnulf Tigerstedt samt en rad konstnärer som tillsammans gav staden atmosfär och lockade kulturturism.

Den fallna manteln från den här tiden plockas nu upp av bibliotekarien och litteraturutvecklaren Peter Björkman. Även kommunförfattaren Magnus Utvik och kulturchefen Christer Hermansson är med och aktiverar de litterära strängarna i kommunen.

Strängnäs är inte som andra städer heter alltså den nyutgivna boken med Bo Setterlinds dikter i urval. Det genomgående temat är Strängnäs roll i Bo Setterlinds lyrik, men redaktören Peter Björkmam vill samtidigt visa på bredden i Setterlinds författarskap. Han framträdde långtifrån enbart som kristen bekännelse- och kärlekslyriker, även om det uppenbarligen var ett starkt stråk hos honom. Han skrev också t.ex. romaner och reseskildringar. Antologin innehåller fina exempel på hans memoarkonst och barndomsskildringar med Strängnäs som bakgrund.

Central i antologin är en utökad version av diktsamlingen Strängnäsmotiv (1973). Här möter oss en Bo Setterlind i sitt esse, med fjärilslätta och välfunna metaforer, ett obesvärat mästerskap i rytm och frasering. Poesin synes komma så lätt för honom, men läsaren vet förstås intet om den kamp som kan ligga bakom.

Poeten frilägger historiska och nutida Strängnäsmotiv med säker hand. Här den inledande dikten ”Det eviga Strängnäs”, som går från översiktsbild till personlig, ljus närvaro på sju rader.

Har du sett Strängnäs
vid Mälaren?
Sveriges vackraste domkyrka
är dess riktmärke.
Och de leende gårdarna
under himmelen,
de äro som folkvisor.

Idyllen kan ha sina utmaningar att göra lyriskt intressant, men Setterlind lyckas fötbluffande väl med att variera Strängnäsmotivet.

”Strängnäs är inte som andra städer” (red. Peter Björkman) är utgiven som nr 6 i Strängnäs biblioteks skriftserie. Bo Setterlind levde 1923-1991.

2021-05-30

Trettioåriga kriget

Enligt säker källa är den här låten "Till en vän", på Trettioåriga krigets nya album "Till horisonten", textförfattaren Olle Thörnvalls avsked til vännen Peter Lindforss.
Hur som helst, en bra låt är det.

2021-05-25

Fotbollsmusik

som riktigt ung
drömde jag fotbollsdrömmar
om Gordon Banks

inte så att jag själv
var målvakt
men jag beundrade honom
och gillade Stoke City FC

jag visste allting
om fotbollsstatistik
men som spelare… nej

när jag var 12 toppades alla
bakgårdslag
och jag fick inte vara med och spela längre

en vänsterfotad loser
så förvånade alla blev
när jag någon gång gjorde mål

vad hände sen
jag gick över till poesi
och glömde vad fotboll en gång hade betytt för mig

Dikt inspirerad av Hjalmarssons & Lindvalls nyutgivna diktsamling Bänkrader på Bokförlaget Megafon. Det handlar om fotboll som poesi.
"Bänkrader" på Bokus. Och följ gärna @dubbelpoeterna på Instagram eller Twitter.

2021-05-18

Bo Setterlind signerar en bok

länge såg juristerna det som ett
problem
att Bo Setterlind
avslutade sin namnteckning
med antingen en stjärna
eller en månskära
vilken version
var juridiskt bindande
vilken
var mest han själv

Bo Setterlind
brydde sig inte
han lät leklynnet växa
det blev en ljus dedikation
undertecknade
med månen

2021-05-08

Poesigruppernas chans

Malmöligan
motsatte sig akademikerpoesi
av akademikerbarn
medan arbetarklassen växte
och konstnärerna
tog ton
något havererade här
inte på personlig nivå
utan i Sverige
nu har vi gått i flera decennier
med den trasigheten
där vi alltid går ostämda
förbi varandra
och bryter ner
varje poesigrupp i förtid

2021-05-04

En poetisk frihet

som jag minns 1985

Lukas Moodysson
kommer in i rummet
med en bunt tidskrifter under armen

Thomas C Ericsson
står nere i garaget
och kopierar

sen är de redo att ta sig an
Sverige
det är lyriska attacker

de bjuder
alla och envar
att komma in i litteraturen