2024-04-24

”When the Saints”


Jag begär polistillstånd

för att läsa dikter av Peter Lindforss

utanför Filadelfiakyrkan

den 26 juli

 

det behövs lite performativ dikt

i Stockholm

och BKÖ:s formulering

ligger kvar under jorden

 

trumpetaren spelar

för att hedra

alla utsatta människor i Klara

 

”When the Saints”

står alltid på programmet

de borrar sig in i stjärnorna

 

Inga kommentarer :