2015-04-13

Var ska man publicera sina dikter?

Under senare tid har Lars Gustafsson publicerat några riktigt bra dikter på Expressens kultursida, senast dikten Problem, och dessförinnan en som heter Dörrarna vidöppna nu.

När jag läste den sistnämnda dikten fick jag en egendomlig känsla av att jag kände igen åtminstone en del av dikten; och mycket riktigt, ett utkast till denna dikt har tidigare varit publicerad under rubriken ”Tid och skugga” i Aurora nr 2-3/2013.

Jag kan med viss stolthet säga att mitt påstående här nedan om att Aurora publicerat en del unikt material under åren håller streck.

Men en annan fråga som aktualiseras är: Var ska man egentligen publicera sina dikter, om man nu t.ex. saknar frilanskontrakt med Expressen?

Finns det idag över huvud taget något forum för den breda kvalitetsdikten, bortsett från dessa undantag att man kan hitta nya dikter av Lars Gustafsson ibland på kultursidan? Var publicerar en författare, mitt inne i ett pågående författarskap, över huvud taget sina alster så att de kan möta en publik innan det är färdigt att publicera en hel diktsamling? DN eller Expressen är ett alternativ för bara några få, de allra största namnen. Och de publiceringarna framstår ändå som sporadiska, slumpmässiga.

Själv kan jag inte se att det finns några publiceringsmöjligheter eller någonstans att vända sig idag, förutom forum vid sidan av allfarvägarna som exempelvis bloggen Den Blinde Argus!

Under det senaste decenniet har jag publicerat poesi och enstaka essäer i: Post Scriptum (nerlagd), Komma (nerlagd), Ryska huset (nerlagd), BLM (nerlagd) för att bara nämna några av alla nerlagda kulturtidskrifter. Kvar finns några få att vända sig till, Lyrikvännen (där jag själv varit medarbetare) och Hjärnstorm där jag medverkat några gånger. Finns Pequod kvar? Omöjligt att veta, den har så gles utgivning.

Den som skriver konceptlyrik har däremot ett stort antal forum att vända sig till. OEI, Glänta osv.

Fältet mellan det rent privata-personliga skrivandet och offentligheten är upprivet, det finns inga förbindelselänkar. Bloggen blir paradoxalt nog allt viktigare.

1 kommentar :

Andreas Björsten sa...

Tidskriften Pequod lades tydligen ner 2011.