2015-07-30

Kort om Bernur

Det är en imponerande lista Bernur presenterar, över danska och svenska diktsamlingar han recenserat. Men jag förstår inte på vilket sätt det skulle vara ett inlägg i poesidebatten? Bernur har recenserat 32 danska och 62 svenska diktsamlingar, mer än många kulturredaktioner orkar med. Men menar han i och med detta att det kommer ut alldeles tillräckligt - kanske rentav för många - svenska diktsamlingar?

Han skriver att det kommit ut 62 diktsamlingar på 35 förlag under drygt två års tid, "vilket nog får ses som en hög siffra". Skulle önska ett förtydligande här. (Svenska klassikerutgåvor borde för övrigt inte räknas in bland nyutgiven lyrik.)

Att han trots detta missat några böcker, inklusive Peter Lindforss "Det finns mer" är uppenbart. Min egen diktsamling minns jag inte om jag skickat till honom, tror det. Men var och en gör sina redaktionella urval.

5 kommentarer :

Lenke sa...

Man kan inte prata om dansk poesi utan att nämna Yahya Hassan. Hassan visar stort MOD i sin poesi. Hans dikter är skrivna av NÖDVÄNDIGHET. Som läsare känner man det. Det smittar av sig. Dikterna blir angelägna även för den som normalt sätt inte läser poesi. Den når ut till de breda folklagren. A rising tide lifts all boats.

Anonym sa...

Vem är Bernu? Saknar många i hans lista. Klemets, Altgård, för att nämna två.

Andreas Björsten sa...

Ville bara säga att Bernurs egentliga inlägg i poesidebatten kom här:
http://howsoftthisprisonis.blogspot.se/2015/07/den-obegripliga-poesidebatten.html

Andreas Björsten sa...

Bernur är en skicklig recensent. För övrigt sitter han med i Augustpris-juryn!

Ola Lindvall sa...

Håller med, via Bernur har jag hittat en del intressanta författare som jag inte haft koll på.