2020-05-06

Armadillo


Ur bokhyllan
Dikt: Tid
Diktsamling: Bältdjuret
Författare: Anna-Karin Granberg
Förlag: Wahlström & Widstrand 1989
Jag går längs en gata och vet inte
hur länge jag ännu ska gå. Så länge
villebrådet springer och de döda sörjs.
Tätt bakom ryggen har jag skuggan
av mitt eget liv, och början där det
redan nu har slutat, och slutet där det
redan nu har börjat. Jag forsätter gå.
Fråga inte mig vad det var som blev fel,
fråga inte mig.

Ljudet av portar som slås igen, järn
mot järn. En dag kan vara ett återtagande
av en kvadratmeter förlorat land.
Hämnden i att forfarande vara vid liv.Bältdjur, cred: pixelartisten G. Casamasso på Renderhub.

Inga kommentarer :