2022-04-29

Om varför Malmöligan bestod av sex poeter

Vesuviusgruppen bestod av tre personer brukar man säga (fast då glömmer man konstnären Leif Elggren som också borde räknas in). Tre poeter var det i varje fall, Öijer, Söder och Fylkeson. 

Malmöligan, när den framträdde, dubblerade det till sex. (Men också den bilden måste nyanseras då medlemmarna anslöt sig allteftersom. Sist in var Lundberg.)

Alltså bestod Malmöligan av dubbelt så många poeter som Vesuvius. Dubbelt så starkt, dubbelt så bråkigt. Dock svårt att slå Vesuvius i konstnärlig målmedvetenhet och aggressiv vilsenhet om det nu var Malmöligans avsikt.

Jag för min del ville starta en poesigrupp i Vesuvius’ efterföljd med Thomas C Ericsson och Lukas Moodysson som medlemmar, följaktligen skulle vi vara tre poeter inklusive mig själv, men Malmö visade sig erbjuda större lockelser för Lukas. Malmöligan innebar en enad front – eller var det en chimär?

I mina planer var vi en poet i Stockholm, en i Vimmerby och en i Skåne. Planeringen gick snabbt men utförandet gick trögt. På papperet funkade det och poeter äter ju papper!

 Lukas gled omärkligt iväg. Vi hade svårt att samordna våra kalendrar och vänta in varandra när de litterära aktionerna planerades. Som den mest pådrivande var jag också den som saknade tålamod. Genom våra olika bostadsorter kunde vi inte ge varandra den där vardagliga tryggheten (eller var det i själva verket otrygghet) som grupperingen Malmöligan kunde. Det gav bilden av ett gäng banditer som stod enade mot omvärlden. (Tänk inte på motorcykelklubbar, tänk på störiga poeter.)

Vid sidan av sammanhållningen som manifesterades genom namnet Malmöligan fanns de ständigt närvarande splittringstendenserna, De kom att ta överhanden och var och en återupprättade sina solitära vägar; Linde, Soutkari, Altgård, Moodysson, Sandell, Lundberg. Rena smörgåsbordet inför evigheten! Snabbt avätet och till synes ramponerat, men solidariteten låg kvar som en underjordisk gnista bland avsparkade skor och cowboyboots. Vildsinta och brådstörtade var de, var deras signum,

 Parnassen skymtade över industriskorstenarna.

                       

Inga kommentarer :