2022-06-21

Undersökning av litterära debutanter, kontroversiellt eller inte

Lena Kvists magisteruppsats i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, med den en aning mystifierande titeln Konfetti i hela min säng, visar upp en hel del i sig häpnadsväckande men kanske ändå inte helt oförväntade resultat.

Undertiteln ”En studie av prisnominerade skönlitterära debutanter 2010-2020” säger förstås mer. Lena Kvist, själv med ett förflutet som kulturchef på Borås tidning (som har ett av de viktigaste debutantpriserna) har undersökt de skönlitterära debutanter som blivit nominerade till något av de stora debutantpriserna under de senaste åren; har de något gemensamt, finns det några tendenser?

Kortfattat kan man säga att det finns det, tydliga tendenser alltså, 31 av 77 undersökta författare har gått Biskops Arnös skrivarlinje. Två tredjedelar av de nominerade är kvinnor. Det här är resultat som är så pass intressanta att Göteborgs universitet verkar inse att det nog kan väcka en del uppmärksamhet, Eller så svarar landets kulturskribenter bara med en axelryckning över denna strömkantring som väl egentligen inte är litterär utan snarare social och rör tanken om hegemonier. Kom tillbaka Johan Heltne, allt är förlåtet.

Inga kommentarer :