2023-09-03

Att tas emot

Inte konsensus
men väl ett vänligt.
bemötande 
Önskar jag av alla
Poesimässor på Jorden 

Inga kommentarer :