2024-02-29

En öijersk kontemplation

Det snurrar några rader i början av Bruno K Öijers diktsamling Giljotin. Folk brukar citera dem, men sällan helt korrekt. Så här lyder de:

vackra

ögon rullar

över

dessa rader            

 

Denna korta inledningsdikt (radfallet!) är en invokation och en invigelse i verket. Performativ dikt, som det heter, där läsaren utför det som poeten själv talar om. De till sin natur ömtåliga och maktlösa ögonen kommer att bit för bit sprida sin närvaro över konstverket som i sin tur hänvänder sig till dem. Deras medlevande och medläsande genom alla de rader som komma skall i den tjocka diktsamlingen visar författaren att åtminstone någon eller några finner detta verk (Giljotin) meningsfullt. Och detta gör honom lycklig.

Så vill min tolkning se det.

*

Ny diktsamling av Bruno K Öijer, "Växla ringar med mörkret utkommer 2/9 2024.

Inga kommentarer :