2005-01-27

Kennet befäster sin (sär)ställning

Accelerator har recenserats i dag på diverse håll, som bäst i Norrköpings Tidningar. Kennet Klemets har "mutat in en egen position med sitt egenartade språk och sitt flödande uttryck" och befäster "sin ställning, ja särställning i den svenska samtidslyriken", fattar ni?

Lite intressant att notera är också att NT har problem med den tredje dikten i samlingen (som även i mitt tycke är en smula besvärlig eftersom den består till 98% av samplat spam) medan däremot Borås Tidning tar sig för att hylla den enligt följande:

I "First Daybreak Haiku" stiger poeten fram som något av en förbittrad slugger. Informationsteknologins och programmerarnas koder - "det teknologiska imperativet" - mals ner till oigenkännlighet, för att genast återuppstå i en apokalyptisk och övertygande konkretistisk språkdräkt, späckad med anglicismer.

Tjo!


Inga kommentarer :