2006-09-15

Svar från Viktor Johansson

Ett svar har influtit från Viktor Johansson på den blogg jag skrev om Poetry Slam där jag också omnämnde Ett lysande namn.

"Om jag dissar poetry slam är det inte tillräckligt bevis för att
kategorisa mig som dogmatisk förespråkare för varken den ena eller andra sida, stilen, eller gudvethur du delar in allting i motståndarläger. Jag har ju sagt åt dig att sluta med det, lägg ifrån dig dina 'hästar eller vapen eller pennor, vad som helst som man kan dra en gräns med tillräckligt långt.'

Att jag istället vill hissa Johannes Helldén [sic.rightbackatyou]och Anna Hallberg betyder inte att jag är något förutsägbart sprkrör.

Poetry slam är en stark rörelse som du säger, den kommer överleva och det hejar jag på. Jag måste också, mestadels av personliga skäl, förklara att jag inte är trött på poetry slam som form, bara att jag blivit så besviken varje gång jag gått och kollat, (inte nödvändigtvis utifrån någon större kunskap om vad slam är för någonting) Poetry slam har ju inte denna betänketiden på sig som bokpoesi har, alltså får den inte vara för avancerad eller 'fin', poetry slam är tvungen att sätta igång rätt respons i lyssnaren på direkten och liknar därför mer ett dansband som spelar foxtrot och då vet dansparen direkt hur man ska röra sig till den rytmen,
texten, och det blir för förutsägbart. Förlåt vänner, det gjorde nog inte relationen bättre.

Samtidigt som bokpoesin riskerar inavel gäller detta också för poetry slam, utifrån vad jag har sett, det finns tillochmed en poetry slamdialekt som varannan deltagare kommer dragande med, ett efterapat rörelsemönster (handen som taktpinne), stand up går bäst och assonans på gränsen till¨dina värsta fördomar om språkmaterialism osv.

Vad jag försöker säga med:
'det finns andra ingångar som inte gör att man har fått nog efter halva kvällen. Det Underjordiska Systemet är ett hålrum där man kan stanna, med Maskinflickan kan man leva länge för hon dör aldrig, Vi måste ha protein ett mål om dagen.'
är att så många kommer blir så besvikna om man från alla håll utropar poetry slam som den bästa ingången till poesin värld, om man har gått och lyssnat några gånger så har man snart hört allt. Men jag hoppas innerligt att man kommer ur den leran. Får jag fråga: om poetry slam ska röra sig framåt, vad betyder det för dig?"

Inga kommentarer :