2006-09-17

Upptäckte nyligen

Och den som sent omsider vill läsa en rapport på finska från svenska Poetry Slam SM i Sala kan göra det här.

Inga kommentarer :