2007-07-01

För nytillkomna läsare

Stor intervju/artikel med (delar av) OEI-kollektivet i DN i dag. Skribenten Torbjörn Ivarsson påstår att debatten startade för "en månad sedan" med den här artikeln av Johan Lundberg. Det är ohistoriskt och synnerligen närsynt. Som Childe Jakob påpekat är det mer eller mindre samma debatt som pågått med vissa avbrott sedan hösten 2003 (egentligen 6/12 -03) då Anna Hallberg publicerade sin metafor-kritiska artikel i DN. Håkan Sandell kom sedan att svara i Lyrikvännen nr 1/04.
Det första offentliga angreppet på OEI och dess litteratursyn stod vad jag kan förstå jag själv för (håll med om att artikeln börjar få en viss ålderdomlig patina, ett gulnat inlägg från de digitala arkiven).

Inga kommentarer :