2008-01-20

Underbar ledare om tidskriftsstöd

Här någonting ur vänners gömmor. Jag vill inte undanhålla er den här fantastiska ledaren ur nr 1/1976 av den Bollnäs-baserade stenciltidskriften Inferi (1971-79). Ledaren är osignerad, men naturligtvis skriven av tidskriftens stående redaktör och ansvarige utgivare, Stefan Daagarsson. (Stefan, om du läser detta, ursäkta att jag lånar din ledare och citerar i sin helhet, men jag tycker den är så underbar, ett tidsdokument som samtidigt ger perspektiv på vårt eget tidskriftslivs vedermödor.)


"Tidskriftsstöd=död?

I ledaren för nr 3/75 berättade vi att Inferi inte fick sin ansökan om tidskriftsstöd beviljad av Statens kulturråd. Däremot fick tre andra tidskrifter (Feber, Rallarros, och Konflikt), 5.000 kr vardera. Och Vargen hela 10.000 kr!
Vargen ylade tämligen omgående för sista gången. Enligt uppgift har Feber - alla hurtiga rop till trots - somnat in. Konflikt har vi inte sett röken av på länge. Från en av de fem redaktörerna för Rallarros fick vi ett brev där det står att Rallarros bara orkade komma ut med 2 nr under året - men att Inferi - förmodade han - som vanligt gav ut sina 5 nr per år...
Jovisst! Han hade alldeles rätt i sin förmodan. Den enda av de uppräknade som INTE fick statligt tidskriftsstöd är också den enda som tuffar på, år efter år och ger sina prenumeranter det man lovat dem. Fri, som alltid. Fri från att sitta och jama halvsanningar av hänsyn till det ekonomiska samarbetet med de andra. Fri från att behöva ta in de andra tidskrifternas redaktörer bland de medverkande i våra spalter. Och tidskriften Inferi har utvecklats, utan att nånsin ha fått ett enda öre i statligt eller kommunalt bidrag. Det tål att sägas om och om igen; Av egna krafter har vi klarat den tunga ekonomiska börda en tidskriftsutgivning är idag. Naturligtvis hade det aldrig gått vägen om vi erbjudit en kvalitativt undermålig publikation. Om vi hattat fram och tillbaka. Om vi sneglat åt många håll samtidigt.
Trots att vi har läsare i alla samhällsklasser för vi en anti-akademisk linje. De väletablerade skrivare som dyker upp i våra spalter, är omgivna av diktare och berättare från folkdjupet. Det är en blandning som t.o.m. flera dagspresskritiker applåderat. Senast gällde det nr 4-5/75.
Det är möjligt att Inferi även i år kommer att söka tidskriftsstöd, om vi den vägen kan få tillbaka några ören av alla de tusenlappar vi tillfört Staten i momspengar. (De som fick stöd i fjol betalade aldrig nån moms...) Men tar man de uppräknade tidskrifternas öden som ett tecken på hur det går om man får tidskriftsstöd, borde man kanske hellre avstå.
Någon munkavle tänker vi under alla omständigheter inte tolerera. Försöker kulturrådet, via anslagsförfarandet, få oss att ställa oss in i ledet, så tar man grundligt miste.
Vi törs gå vidare tack vare att vi känner stödet från en underbar läsekrets när det verkligen gäller. En läsekrets som vet att vi vill göra det bästa av vad vår ekonomiska situation tillåter.
Så sparkar vi igång alternativpressarna för 1976!"
(ur tidskriften Inferi nr 1/76)

Inga kommentarer :