2008-01-16

Litteratur på väg ut ur skuggorna

Även om det har tillkommit nya aktörer, som Vulkan, så håller Bokmaskinen ställningarna som den kanske främsta aktören vad det gäller ny, alternativ litteratur, åtminstone i Stockholmsområdet. Författares Bokmaskin är i grunden ett tryckeri, där etablerade eller oetablerade författare kan ge ut sina alster på egen hand, men det går samtidigt att få råd eller hjälp för att komma vidare under arbetet på boken. Bokmaskinen har helt enkelt byggt upp en unik kompetens vad gäller framställningen och i viss mån spridningen av oetablerad litteratur sedan starten 1972. Med ålderns och kunskapens rätt har de därmed en viktig roll att spela i Stockholms litterära liv också framöver.
Det var länge sedan det hände så pass mycket intressant i källaren på S:t Eriksgatan som under de senaste två åren. Bokmaskinen verkar ha fått något av en renässans, i såna fall välförtjänt. Inte sedan Sheherazade-gänget med Per Planhammar, Kennet Klemets och Helena Looft i spetsen firade av sitt senaste/sista nummer med whisky i tryckeriet (och det var ju drygt femton år sedan) har det varit så pass livaktigt där nere.
En av de levande förbindelselänkarna mellan 70-talets Bokmaskin och den som existerar i dag är författaren Hans Boij; han har givit ut ett 20-tal samlingar med dikter och aforismer på Bokmaskinen, varav åtminstone Salta Biten (1993) och Skapelsens rivaler (1994) bör betecknas som mästerverk. Boijku (2003) och Boijku + (2006) håller också en mycket hög kvalitet. (Det är två samlingar med vad vi kan kalla västerländska haikus, dikter med sjutton stavelser helt enkelt, författaren menar själv att de inte uppfyller alla krav som finns på japanska haikus vad gäller tematik och form.)
Eftersom böcker på Författares Bokmaskin inte erhåller någon distribution i vanlig mening, sällan blir recenserade, och Hans Boij dessutom undviker att delta i litterära uppläsningar har hans författarskap inte blivit uppmärksammat efter förtjänst. Men en rad snygga och läsvärda böcker har det blivit; med det menar jag att Författares Bokmaskins böcker numera inte kvalitetsmässigt på något sätt behöver skilja sig från böcker på de etablerade förlagen. Det är mest graden av offentlig belysning som skiljer. Integriteten sitter däremot i väggarna på Bokmaskinen, vilket i dag nästan är ett folkligt adelsmärke att uppvärdera.
Andra böcker och skrifter som givits ut på Bokmaskinen - och nu är vi framme vid 2007 - är Mats Barrdunges religiösa/filosofiska/politiska traktat Sveriges Andliga Vänster. Det är en mycket läsvärd sammanfattning i bokform av de tankar och den föreställningsvärld som låg till grund för bildandet av föreningen Sveriges Andliga Vänster för nu drygt tio år sedan. På sätt och vis är det en klippbok med bidrag som Mats Barrdunge har publicerat på olika håll under de år som har gått, exempelvis på nättidningen Yelah och i mer offentliga sammanhang för SAV. Det tyngst vägande bidraget är en diskussion med rubriken "Den ohållbara ateismen" som helt enkelt är trådar i ett diskussionsforum på Internet där Mats har debatterat med företrädare för förbundet Humanisterna kring frågor om gudstro, vetenskap, filosofi och religion. Förenklat uttryckt pläderar Mats för att den andliga verkligheten är lika verklig som den yttre verkligheten, även om dess existens (ännu) inte går att bevisa på något vetenskapligt sätt, det vill säga den går inte att mäta eller väga, däremot går den (stundtals) att uppleva subjektivt. Det är faktiskt ett ytterst klargörande resonemang som är en utmaning för alla som någon gång funderat kring frågor om Guds existens, går han att bevisa eller inte osv. Det är en vetenskapligt och filosofiskt skolad själ som ger sig ut på djupa vatten och återvänder om inte torrskodd så åtminstone vid god intellektuell och emotionell vigör. Boken kom ut utan buller och bång, och är att se som en avklarnad sammanfattning till dags dato av det som började med funderingar i ensamheten, över många filosofiska samtal ledde till bildandet av bandet Ras 1 och så småningom föreningen Sveriges Andliga Vänster (som till och med ställde upp i riksdagsvalet 2006). Det är också tänkt som den första boken på det nybildade förlaget Titel.
(Ja, jag har själv samarbetat med Mats och varit aktiv i föreningen Sveriges Andliga Vänster, som också gav ut en litterär tidskrift och ordnade poesiuppläsningar. Vid tiden för riksdagsvalet hade jag dock försvunnit ur bilden. Boken är helt och hållet Mats verk.)
För att fortsätta på temat skrifter som tryckts på Bokmaskinen under det gångna året så har litteraturens munk Lars Larsen givit ut fyra nummer av tidskriften Delta och ett nummer av tidskriften Sela (som är samma tidskrift men med en ny grundinriktning). Dessutom har han givit ut sin egen diktsamling "Över floden mig" på Tidskriften Deltas förlag.
Post Scriptum lät trycka några av sina bästa tidskriftsnummer på FB.
Författares Bokmaskin själv gav ut antologierna Poesi on line 06 respektive Poesi on line 07 vilka firades av med en uppläsningskväll i dess egna lokaler. I brist på traditionella distributionsvägar för oetablerad litteratur har ju uppläsningarna och nätverksbyggandet blivit allt viktigare, annars listas utgivningen bara på Bokmaskinens hemsida.
Slutligen: King Inks förlag gav ut antologin Svensk Poet 2007 som trycktes och presenterades med ett liknande release-party på Bokmaskinen.
Detta är bara några smakprov på en verksamhet som inte har mattats av, så som ett tag tycktes ske, utan tvärtom tenderar att bli allt viktigare i dagens litterära klimat. Botanisera och ni kommer att hitta!

3 kommentarer :

Anonym sa...

Du glömde OEI. De första elva numren av den epeokgörande och kommunikativa tidkriften trycktes på Författares bokmaskin.

Andreas Björsten sa...

Okej, nu koncentrerade jag mig på utgivningen 2006-2007 i min artikel, så det föll lite utanför ramarna, även om jag hade känt till det. Men på "min sida" är man pluralister, förstår du!

Andreas Björsten sa...

Fast den "kommunikativa" tidskriften OEI... tänker vi på samma tidskrift?