2010-12-11

"Du borde inte ha skrivit den där dikten" - om poesi och yttrandefrihetDu borde inte ha skrivit den där dikten
Egentligen, och för att tala klarspråk
borde du inte ha gjort någonting alls
Vi har haft ögonen på dig en tid
och vi börjar bli rent ut sagt trötta på dig
Du tror du är förmer än en vanlig tjänsteman
Du tror du kommer att få oss att släppa taget
Du ska bara veta
att dina dikter inte rör oss så mycket som i ryggen
Vi har inga planer på att ge upp
Vi har konton som du aldrig kommer kunna spärra

- Peter Lindforss

Inga kommentarer :