2011-04-04

Raderna: Løgstrup

Vårt liv är nu en gång så skapat, över våra huvuden, att det inte kan levas på annat sätt än att den ena människan i visad och begärd tillit utlämna sig och ger mer eller mindre av sitt liv i den andra människans hand. Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge varandras värld dess gestalt. Vilken omfattning och färg den andres värld får för honom själv, är jag med om att bestämma genom min hållning till honom. Jag bidrar till att göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller enformig - och inte minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. Inte genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta hållning. Därför finns det ett outtalat, så att säga anonymt krav på oss att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår hand.

K. E. Løgstrup,
dansk teolog, präst och filosof
(1905-1981)

Inga kommentarer :