2011-04-04

Tvärdrag om reformismen

Så är det ute nu, det nya numret av Tvärdrag, med bland annat min dikt.

Numret handlar om reformismen, så det är ju passande att det spreds under s-kongressen häromveckan. Min närhet till makten är minimal men visst är det kul att Håkan Juholt läser Tvärdrag. Den som lyssnade på hans installationstal kunde lägga märke till att han både omnämnde och citerade artiklar ur tidskriften; i inledningen till hans tal tog han speciellt upp en artikel av Stina Oscarson om kulturpolitiken.

För övrigt var Håkan Juholts tal nog det bästa jag har hört av en svensk politisk ledare på två decennier. Antagligen säger det inte så mycket. Min dikt lever sitt eget liv, hoppas att åtminstone några faktiskt också läser den.

När det nu nästan inte finns några litterära tidskrifter kvar att vända sig till, får man vända sig till de politiska. Jag är glad att Daniel Suhonen, redaktör på Tvärdrag, tycker om poesi...

Inga kommentarer :