2011-05-05

Coetzee : Om universitetens integritet

Det har alltid varit något av en lögn att universiteten är självstyrande institutioner. Icke desto mindre var det som universiteten utsattes för under 1980- och 90-talen ganska skamligt, då de inför hotet att få minskade anslag tillät sig omvandlas till vinstdrivande företag. Där förvandlades professorerna, som tidigare bedrivit sin forskning i oinskränkt frihet, till plågade anställda med krav att under granskning av professionella chefer uppfylla kvoter. Det är mycket tveksamt om professorskårens gamla makt någonsin kommer att återställas.
(...)
På den tiden då Polen var under kommunistiskt styre, fanns det dissidenter som ledde kvällskurser i sina hem och som där höll seminarier om författare och filosofer som tagits bort ur den officiella kanonen (till exempel Platon). Inga pengar bytte händer, fast det kan ha förekommit andra former av betalning. Om universitetets anda ska kunna överleva, måste någonting i den stilen ske även i länder där den högre utbildningen har blivit underordnad affärslivets principer. Med andra ord måste kanske de verkliga universiteten flytta in i folks hem och utdela betyg som inte stödjer sig på någonting annat än på den vetenskapsman som undertecknar diplomen.

............

Det här handlar om USA. Men tänk noga på vilken uppfattning om universiteten som politiker här hemma nu är beredda att skriva under på.

Texten: John Coetzee
Ur "Ett dåligt år",
Brombergs, 2007

Inga kommentarer :