2011-07-08

Dagens dikt: Skogekär Bergbo

...som här hyllar Stockholm.


Du lilla holme min, alla små holmars ära,
som drager till dig allt rätt som en stark magnet,
vad man på jorden rund berömt och nyttigt vet,
att allehanda folk på dig få bo begära!
Vid allehanda konst sig rikeligt att nära
från städer och från land, som till det bästa bet,
flys hit att leva väl och utan allt förtret.
Hit kommer allt, vad hav och Mälare kan bära
Kringvärvd är du med ström och vatten friskt och salt,
med båtar, skutor, skepp omlagd på alla sider.
Var finns en sådan holm, man leta överallt,
i varand’ eller ock uti de forna tider?
Var finns en Venerid så dygdig och så skön
i något annat land på någon holme grön?

2 kommentarer :

Bengt O. sa...

Ja här förebådas både Bellman och Lasse Berghagen! Sant är att det torde vara den äldsta hyllningen till Stockholm på svenska språket.

Jag har skrivit en hel del om Skogekär Bergbo under åren, bl.a.Var finner jag en skog dit intet folk kan komma
och Som skugga och som väder.

(Om du inte tycker om sådan här "reklam" -många gör inte det- så kan du utan vidare radera kommentaren. Det är helt OK med mig)

Gabrielle Björnstrand sa...

Jag hastar till dina skrivelser redan i morgon.
"Reklam" kallar vi det inte här, på kommunikationsdepartementet.