2011-08-26

Raderna: Claes Andersson

Förtvivlan är ett alltför stort ord, men jag vet inte...
Ty sorgen är obotlig, den går aldrig över
Därav dess styrka,
dess bördighet för det som ännu inte
förstörts inne i oss
Den som inte har sorgen
har intet
Den som inte har sorgen
kan ta sig till med vad som helst
Med vem som helst!
Den som inte har sorgen
har aldrig förlorat någonting,
aldrig ägt någonting
Smärtan och försoningen finns inte
hos den som aldrig har haft sorgen

Och dikten växer bara ur sorgen,
ur den sorg som beretts ett rum
i glädjens hjuls nav
och där klarnat till blick
och förståelse

Claes Andersson
_ _ _ _ _ _ _

Först läste jag den här dikten utan invändningar. Mannen är ju i respektabel ålder och har varit med om en del, i liv och dikt. Raderna vandrar på, i organisk och känslostark klarhet. De sista raderna handlar också om den klarnade blicken. Men innan dess sker det något som - för mig - drar ner dikten en smula; någon sorts vändning från svärta till hopp, en ansträngning som genast känns mindre organisk.

Vem sjunger om "den sorg som beretts rum i glädjens hjuls nav" ? Det känns inte som om diktaren gör det, utan tänkaren, som tänkt att här måste man nu komma med en vändning. Men bilden känns orytmisk, därför glädjelös.

Då återvänder jag till Bibeln. Till Predikarens förmåga att på allvar blanda sorg med glädje, ont med gott, utan att darra på hjulet.

Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ner har sin tid, och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid. (- - -) Tiga har sin tid, och tala har sin tid.(- - -)Älska har sin tid och hata har sin tid.

Eller till Pindaros:

Endagsvarelser! Vad är någon? Vad ingen?
Skuggan av en dröm är människan. Men faller en stråle
av gudasänd glans över oss, då vandrar vi
i förklarat ljus, och ljuvt blir livet.


Tack för lektionen. Claes Andersson har jag träffat, och läser honom gärna. Men i morgon ska en av alla tiders roligaste intellektuella, som jag tyvärr, eller dessbättre, inte träffat, få säga sitt om samma ämne. You can´t wait!

Inga kommentarer :