2012-12-29

Lönnroth om kultursidorna och Axess med bättre ekonomi än de flesta


Tidskriften Axess har kallats ”tokhöger” så många gånger nu av Aftonbladets kulturredaktion att en del av epitetet väl har satt sig. Men benämningen är ganska orimlig. Axess är marknadsliberal och kulturkonservativ; ingen extremism direkt.

Men visst, politiskt sett befinner sig Axess alldeles för långt åt höger för åtminstone mig. I kulturdebatten har den däremot (framförallt dess avgående chefredaktör Johan Lundberg) haft en del poänger i mitt tycke. Dessutom är det välgörande att det finns i alla fall ett maktcentrum utanför statens domäner, dvs. finansierat på andra vägar än kulturtidskriftsstöd.

I senaste numret, nr 9/2012, är det framförallt Lars Lönnroths drapa En kultursidas förfall som väcker intresse. Lars Lönnroth - en gång i tiden kulturchef på just SvD - går där till storms mot framförallt utvecklingen på sin gamla tidning, men hans kritik träffar ju de flesta kultursidor. För visst präglas utvecklingen av uppsägningar av kritiker, förytligande, minskat utrymme för kvalificerad kulturkritik etc.

Jag delar inte Lönnroths åsikt att kulturjournalister bör vara disputerade akademiker, då motsvarande kunskaper går att inhämta även på andra sätt. Bortsett från detta håller jag helt med honom i hans inriktning. Lars Lönnroth var en av de bästa kulturchefer SvD haft, dock under en förvånansvärt kort period 1991-93. Jag medverkade själv på SvD:s kultursidor några gånger under den perioden, så kanske är jag part i målet. (Men jag var aldrig anställd, hade inte heller något frilanskontrakt, jag skickade in artiklar på eget bevåg, ett förfarande som blivit allt ovanligare.)

Lönnroth menar att de kräsna läsarna i framtiden kommer att vända sig till de intellektuella tidskrifterna, snarare än kultursidorna. Ja, kanske det. Men vilken möjlighet har de kulturtidskrifter som finansieras av statligt kulturtidskriftsstöd och ideellt arbete att erbjuda anständiga honorar? Vilka av dessa tidskrifter betalar egentligen arvode efter existerande frilansavtal? Finns det över huvud taget någon som gör det?

Inga kommentarer :