2013-12-16

Aurora fick inget tidskriftsstöd - den här gången heller

Senaste nytt: Nej, inte heller i år lyckades Aurora få något kulturtidskriftsstöd. Det är femte gången under mitt ordförandeskap i Romantiska förbundet som jag personligen söker tidskriftsstöd för Aurora och uppenbarligen femte gången jag får avslag. Utan motivering. (141 tidskrifter sökte produktionsstödet, 91 tidskrifter fick stöd, varav 17 elektroniska. Aurora sökte lägsta stödnivån, 25.000 kronor.)

Inte heller en årgång då vi publicerat originalbidrag av Jonas Ellerström, Birgitta Stenberg och Håkan Sandell, för att bara nämna några av alla etablerade och oetablerade som medverkat, anses vi hålla måttet; tidskrifter som har 0 kronor i stöd jämförs nämligen kvalitetsmässigt med tidskrifter som har en halv miljon eller mer. Ett djupt orättfärdigt system!

Jag har ännu inte hunnit sätta mig in i listan i sin helhet, där finns mycket att begrunda vad gäller bl.a. stödnivåer. Men jag kan en aning förvånat konstatera - eller ska man bli förvånad över något i kulturvärlden egentligen - att CONST Literary Preview fått tidskriftsstöd samtidigt som de tidigare erhållit litteraturstöd för samma tidskrift. Hur gick det egentligen till?

-----

En tröst för mig personligen är att jag vet att B.K.Ö. gillar Aurora.

2 kommentarer :

Andreas Björsten sa...

Man kan väl annars konstatera att stödnivån generellt är väldigt låg; drygt 19 miljoner kronor. Det har inte skett någon uppräkning i reda pengar eller absoluta tal på flera decennier. Summan borde naturligtvis räknas upp med inflation och ökade kostnader! Man skulle kunna tro att någon som vill ha kontroll över kulturen, försöker svälta ut den. Det är kanske inte så långt från sanningen.

Andreas Björsten sa...

Antalet tidskrifter som får stöd är också rekordlågt, 91 stycken. Historiskt sett har det alltid varit fler än 100. Nu har ju också - sedan några år - nättidskrifterna tillkommit som slåss om samma summa. Ändå minskar antalet stödberättigade tidskrifter!