2014-03-22

Rabindranath Tagore

En så kärleksfull poet som Tagore
visar ändå poesins klåpare
genom kontrastverkan.

Inga kommentarer :