2014-10-24

En politisk roman? Ur Therese Bohmans "Den andra kvinnan"

Först lät man den här staden förfalla, och sedan, när fabrikerna i centrum tystnat och arbetarna i arbetarstaden lokaliserats ut till elektronikföretagens förortsbunkrar, rustade man upp stadskärnan för andra än arbetarna; för medelklassens barn från landets alla ändar som kommit hit för att läsa universitetsprogram om media och kommunikation i nyrenoverade och fräscha före detta industrilokaler där min mormor satt vid en vävstol hela sitt arbetsliv.

[staden ifråga är Norrköping]

Inga kommentarer :