2016-05-03

Sibbared trollslända

[dragonfly: Cordulegaster annulatus]

Flerfärgad trollslända

meh, det där som Henrik Venant påstod, att en dagslända bara kan leva en dag är faktiskt inte sant. Den kan leva i flera år. Men är man noggrann vet man dock att en ]slända inte är ett/en troll[.
I övrigt får man gissa.


[Före, skola affischer ett sätt att använda illustrationer förmedlar kunskap om biologi, medicin, 
geografi och teknik. I höst är vi fascinerade av affischen hantverks detalj och bli inspirerad att 
bläddra igenom tunga lexikon att lära sig lite mer om livscykel  sländan och valnöt fruktmognad.
Diego Simeone fascineras av flerfärgad trollslända, men låter inte ödet avgöra final. Passa boll. ]

Inga kommentarer :