2017-06-28

Nej inte så värst många recensioner men kanske når jag ut ändå

Min nya diktsamling har nu varit ute i drygt tre månader och det är möjligt att summera vilka recensioner den har fått. Sanningen är att… ja, sammanlagt två recensioner har den fått, här och här. Men recensioner är inte allt! Jag har fått en del muntliga kommentarer också som betyder mycket för mig.

Faktum är att medan min diktsamling inte direkt rosat bokmarknaden så har en dikt ur samma diktsamling, nämligen den här, fått över 5 000 klick sedan jag lade ut den för över ett kvartal sedan. Om bara en hundradel av dessa läsare hade köpt min Muntliga åtbörder så hade min kväll varit räddad!

Boken går att låna på Kulturhusets bibliotek samt på Stadsbiblioteket i Stockholm.

Inga kommentarer :