2020-08-31

Månadens poet: Andreas Björsten (dikt vald av Fredrik Lind)

 


Walkman

 

I dag har jag tagit 10.000 steg
enligt stegräknaren på min telefon
utan att ha kommit
ett enda steg närmare dig.
            *jag har skärvan av en låga
i min hand
smeker stenen, den förlorade stenen
som antände tidenur "SOM DET BÖRJADE OCH FORTSATTE - samlade dikter 1981-2019" (Bokförlaget Megafon). 
Förord av Håkan Sandell. 

Kommentar: dikten är hämtad ur Kärleksbikter (Fri Press, 2013). Dikten är vald av Fredrik Lind, som tidigt blev en av DBA´s medhjälpare. Såg tidigt till att tidskriftens fanns på de boklådor han arbetade på. Numera bibliotekarie. 

p.s. Lyssna på Andreas Björsten i P1:s Dagens Dikt (SR) den 19/8! 


Inga kommentarer :