2020-11-12

Håkan Sandell : URVALET SÅ : dikter 1981 - 2020

 

Smockadoll förlag.

902 sidor.

Dikturval, kommentarer, förord av Kristian Carlsson.

Omslagsfoto av Dagfinn Hobæk.
- första läsningen -

Allting börjar med CATHY (1981). 

En stark långdikt. Illustrerad av Ola Åstrand.  

" - Vattnet visar gula band

      siffrornas skugga

      en urtavla smälter

      som ögat hos en katt

      ..."

De första böckerna är lika mycket konstverk som diktsamlingar. Ordens berusning känner inga gränser. Håkan Sandell ristar nätternas liv med sin penna. En poets blod (1983). Dikt efter dikt bläddras fram. Dagar och nätter radas upp ur diktarens liv. Hundratals dikter. Ett livsverk. 


- andra läsningen -  

Den här rikliga samlingsvolymen befäster Håkan Sandells roll som en av den senare delen av nittonhundratalets viktigaste röster. Från de tidiga modernistiska och postpunkiga dikterna till de senare mer romantiska och klassiska dikterna.
En hel del saknas naturligtvis, inte minst hans många översättningar, senast en volym med Pier Paolo Pasolini (tillsammans med Nina M. Olsson). Skulle allt med så skulle boken vara på ett par tusen sidor. Den har redan nu formen av en poetisk tegelsten. 
Ge den plats. Ge den tid. 


- tredje läsningen - 

"Vad jag hoppats på är att i klyftan mellan muntligt och skriftligt få
se en skymt av det alstrande medvetandet, själens vagga." 

(ur Metro Nord, 2002)

Inga kommentarer :