2021-02-11

Dikt som var borta och återkom

dikt skriven på 5 minuter
när orden tog över pennan

dikt som aldrig gav upp kampen
för att bli framförd och hörd

dikt som ville det mesta
varför envisades du så

dikt som aldrig räknade ålder
på skrivaren som satte sig ned

dikt som stod ut som en åder i pannan
ända tills du var framme

Inga kommentarer :