2021-05-18

Bo Setterlind signerar en bok

länge såg juristerna det som ett
problem
att Bo Setterlind
avslutade sin namnteckning
med antingen en stjärna
eller en månskära
vilken version
var juridiskt bindande
vilken
var mest han själv

Bo Setterlind
brydde sig inte
han lät leklynnet växa
det blev en ljus dedikation
undertecknade
med månen

Inga kommentarer :