2021-05-01

Den 1 maj

digi-tal
vacci-nation

digi-dikt
jobbar på första maj

publikens medskapande roll
går inte att förhandla bort

en del saker är bättre att ställa in
enligt devisen en inställd spelning är också en spelning

årets Poetry Slam-SM på Zoom till exempel
önskar att Henrik Grapengiesser var här

Inga kommentarer :