2021-06-05

Bo Setterlind som Strängnäspoet

Strängnäs är inte som andra städer, nej. På 50-talet var staden en levande kulturscen, vilket manifesterades i boken ”Strängnäs parnass” (1953). Det var Bo Setterlind som återvänt till sin barndomsstad och ibland kunde ses posera i slängkappa och barett framför skylten med ”Bo Setterlind Poet”. Det var poeten och litteraturhistorikern Örnulf Tigerstedt samt en rad konstnärer som tillsammans gav staden atmosfär och lockade kulturturism.

Den fallna manteln från den här tiden plockas nu upp av bibliotekarien och litteraturutvecklaren Peter Björkman. Även kommunförfattaren Magnus Utvik och kulturchefen Christer Hermansson är med och aktiverar de litterära strängarna i kommunen.

Strängnäs är inte som andra städer heter alltså den nyutgivna boken med Bo Setterlinds dikter i urval. Det genomgående temat är Strängnäs roll i Bo Setterlinds lyrik, men redaktören Peter Björkmam vill samtidigt visa på bredden i Setterlinds författarskap. Han framträdde långtifrån enbart som kristen bekännelse- och kärlekslyriker, även om det uppenbarligen var ett starkt stråk hos honom. Han skrev också t.ex. romaner och reseskildringar. Antologin innehåller fina exempel på hans memoarkonst och barndomsskildringar med Strängnäs som bakgrund.

Central i antologin är en utökad version av diktsamlingen Strängnäsmotiv (1973). Här möter oss en Bo Setterlind i sitt esse, med fjärilslätta och välfunna metaforer, ett obesvärat mästerskap i rytm och frasering. Poesin synes komma så lätt för honom, men läsaren vet förstås intet om den kamp som kan ligga bakom.

Poeten frilägger historiska och nutida Strängnäsmotiv med säker hand. Här den inledande dikten ”Det eviga Strängnäs”, som går från översiktsbild till personlig, ljus närvaro på sju rader.

Har du sett Strängnäs
vid Mälaren?
Sveriges vackraste domkyrka
är dess riktmärke.
Och de leende gårdarna
under himmelen,
de äro som folkvisor.

Idyllen kan ha sina utmaningar att göra lyriskt intressant, men Setterlind lyckas fötbluffande väl med att variera Strängnäsmotivet.

”Strängnäs är inte som andra städer” (red. Peter Björkman) är utgiven som nr 6 i Strängnäs biblioteks skriftserie. Bo Setterlind levde 1923-1991.

Inga kommentarer :