2021-09-13

Litteraturkritik, inte mindre seriös än någon annan

Jag gillar okända poeter, poeter som kommer utifrån
för det kan bli någonting av dem
jag gillar Jenny Wrangborg och Lina Arvidsson
folk som slår igenom
bara av sitt budskaps styrka parat med viss
språklig intelligens
det är de andra, de mellanunga mitt i karriären
förlästa på litteraturteorier
som jag inte gillar
de som skulle rysa av att kallas arbetarförfattare

Ge mig en 70-åring som har lidit för sin konst och jag är med
ge mig en 20-åring som är kåt på universum
och förväntar sig något ständigt nytt av livet
ge mig vem som helst som kan skriva av egen kraft och förmåga
efter att ha scannat av litteraturens klassiker
och tagit en tur med Jack Kerouac utanför skrivkammaren

Det är mellangenerationen som nästan har förstört poesin
– alltför mottaglig för litteraturteorier
eftervärldens dom kommer att bli hård: ointressant språkmaterialism
inte ens Johan Jönson läser jag som en bibel
Hanna Hallgren håller jag alltid dörren öppen för

Hastigheten ökar
och poesin djupnar:
Lina Hagelbäck och Emil Ahlbertz
läser jag gärna
de borde starta Poesiförlaget på nytt
opretentiösa häften, heliga och ljuvliga känsla, kamratliga att hålla i
som går en direkt till
stormande känslocentrum

Inga kommentarer :