2021-12-16

Förutsägbara proportioner på kulturtidskriftsstödet

Listan över fördelningen av nästa års kulturtidskriftsstöd har kommit.
(Gå in på kulturradet.se och leta efter rubriken beviljade bidrag.)
Listan tål att analyseras framöver, men här vill jag bara nämna följande: Ord & Bild får mest, 825 000 kr tidskriften Glänta får näst mest - 800 000 kr i stöd. Vem läser över huvud taget Glänta idag? Konsttidskriften Paletten får 775 000 kr. Litterärt experimentella OEI får bland de högsta noteringarna med 750 000 kr. i stöd. Även Karavan får 750 000 kr. Demokratiska tidskriften Expo får 725 000, samma summa som Provins, norrländsk litterär tidskrift.

Bland litterära tidskrifter är det typiskt att just de tidskrifter som i första hand stod bakom språkmaterialismen i Sverige (OEI OCH Glänta) fortfarande är bland de som får mest. Det innebär i praktiken att Kulturrådet är partiskt i förhållande till olika litterära strömningar och ger extra understöd åt vad jag skulle vilja kalla "den gamla" språkexperimentella skolan.

Då vill jag hellre gratulera tidskriften KLASS till sina 225 000 kr., vilket är en ökning med 75 000 kr sedan föregående år, Den udda men vassa tidskriften Hjärnstorm får 200 000 kr; vilket dessvärre är en sänkning med 50 000 kr. Lyrikvännen med 650 000 kr, och 20TAL (gud vad länge den tidskriften hållit på med sina olika decennieinmutningar) hör bägge till dem som får mest, 20TAL 725 000; en nivå som de legat väldigt länge på. 20TAL, Provins och Karavan är väl de enda av de gynnade litterära tidskrifterna som kan påstås vara estetiskt neutrala, å andra sidan använder 20TAL sig av en långt gången ålderism, tidskriften föredrar snygga bilder på unga, snygga författare. Annars går den att läsa.

Det är svårt att hitta i listan då den är uppställd, inte i alfabetisk ordning för tidskriftsnamnen utan för tidskriftens utgivare! Inte heller är stödnivåerna listade i någon ordning.
Det är med andra ord en tidskriftslista som kräver lite vana för att rätt värdera. Att Romantiska förbundets tidskrift Aurora inte får ett öre är dock som vanligt. Redaktionen har gett upp att söka efter 21 år utan tidskriftsstöd, vilket ger en minst sagt ojämlik konkurrenssituation i den fattiga delen av spektrumet för litterära tidskrifter.

Kulturrådets ingångssida

Inga kommentarer :