2021-12-14

Motivation

 jag hade ingen skrivare

så jag var tvungen att memora dikterna

 

sålunda uppstod estradpoesin

 

jag hade ingen skrivare

så jag var tvungen att motivera diktaren

Inga kommentarer :