2022-01-06

Ann Hallström: ”Enet” (Bokförlaget Lejd, 2020)

Ann Hallström bygger upp ett eget språk, ett eget sammanhang, i sin ganska mystifierande diktsamling Enet. Jag talar om ett eget språk, men det är inte värre än att Paul Celan måste nämnas som referens.

Det är ett i hemligspråk instängt jag som talar, paradoxalt nog öppnar sig språket för kommunikation när dikten blir än slutnare. Orden lever då på de öppna motsägelsernas rand, som i den här dikten:

 

”Omfång

 

omfamnar

inuti ominne

 

brustna flöden

stenkast

 

försökte bli älskad

oförsiktig

hängiven att sjunka

 

så låter glömskans

ihåliga träd”

 

Som synes jobbar Ann Hallström med ett lyriskt, vackert språk. Hon vaggar en hemlighet. Problemet är att den aldrig kommer upp till ytan, den får stanna i dunkel i diktsamlingen. Det här är dock en diktsamling man vill återvända till.

Redan bokens första avsnitt, Ur skymningens schatull, hade kunnat stå på egna ben och ges ut som en volym i egen rätt. Här ligger tematiken nära ytan, väntar på att få komma fram.

Skeppet Ann Hallströms diktjag färdas med heter Melankoli och kom nog att döpas efter en långvarig söndring.

 

”tankar på att det enda man vet

är att man är född, kommer att dö

är villkor för det tröstlösa verket

går inte att komma undan, bortse ifrån,

flyr i stället in i musiken

 

stråkarnas oförsonliga längtan,

drömmens register, öppna moln,

dina ögons förtvivlan”

 

Tror att bokens titel, Enet, är ett annat namn för ensamstående, ensligmedborgare

Ann Hallström har tidigare gett ut fyra diktsamlingar och varit redaktör för Lyrikvännen. Hon har mera att ge poesin.

 

Inga kommentarer :