2022-04-21

Inspirationskällor

tur att inte Leonard Cohen fick Nobelpriset

han skulle ha blivit så dyr i drift då

nu färdades han med lätt packning

hela livet

 

tur att Bob Dylan fick Nobelpriset

han kunde handskas med det

hålla det på armlängds avstånd

och säga:

detta var inte vad jag eftersträvade

 

så på sätt och vis

täckte de upp för varandra

dispyterna bland deras anhängare

lär aldrig tystna

inte förrän något annat sekel invänder:

det är de nya skuggornas tid

 

*

 

du vet vem våra hjärtan omfamnar

den som hjälper oss att finna

kärleken när vägen ut

tycks ouppnåeligt svår

 

den som är hjälpsam

för evig tid

ni är två men ni vet

att jag älskar LC mest

 

*

 

vem bryr sig om

vad en fattig, sjuk, åldrande

svensk man säger

kanske någon

folk har öron

på förunderliga vägar

min konstart

sägs vara en

mindre konst

ty jag har utövat den med kraft

först mot slutet av mitt liv

 

 

Inga kommentarer :